ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

EEC
EFTA
FAO
GATT
IATA
IBRD
ICC
ICJ
IMF
NATO
OECD
OPEC
UN
UNESCO
UNICEF
WHO
: Avrupa Ekonomi Topluluğu (European Economic Community)
: Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association)
: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (Food & Agriculture Org. Of United Nations)
: Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs & Trade)
: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)
: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank For Reconstruction & Development)
: Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber Of Commerce)
: Uluslararası Adalet Divanı (International Court Of Justice)
: Uluslararası Para Fonu (International Manetary Fund)
: Kuzey Atlantik Savunma Paktı (North Atlantic Treaty Organization)
: Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü (Organization For Economic Cooperation & Development)
: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (Organization Of Petroleum Exporting Countries)
: Birleşmiş Milletler (United Nations)
: Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational Scientific & Culture Org.)
: Birleşmiş Milletleri Uluslararası Çocuk Acil Yardım Fonu (United Nations Internat. Children’s E. Fund)
: Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

 

TİCARİ TERİMLER

Air consignment note
Airway bill
Approx.
ARR
B/L
ca.
c.a.d. (c/d)
c.a.f.
cargo
Carriage
Carrier
c.o.d.
Certificate of origin
c.+f
c.+i
Charge
Chargeable weight
CIF
c.i.f.
c.i.f.+c
c.i.f. landed
Consignee
Consignment
c.o.s.
CPT
CRF
DAF
DDP
DDU
Demurrage
DEP
DES
DEQ
e.t.a.
EXW
f.o.b.
Force majeure
f.o.t.
Goods
Handling
Incoterms
L/C
Offload
pd
p.o.d.
Shipment
w/m
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
B/G
C.H.
C/H
C/N
C/O
D/A
D/P
f.o.c.
f.p.
F.T.W.
carr.pd.
cash b/
C.b.d.
C.i.a.
c/m
conf
C.o.S.
c.r.s.
c.w.o.
D/N
mat.
E.P.D.
F.A.C.
F.a.q.
A.F.
Anch.
B.D.i.
Bo/s
E.T.A.
E.T.D.
F. & D.
FRT.
T/C
Afft.
art.
a/s
A/S
c.r.m
D.a.
D.a.d.
Irr.
Irrev.
Led.
I.h.
liq.
o/c.
o.d.
: Hava konşimentosu
: Hava konşimentosu
: Approximetaly (aşağı yukarı, yaklaşık)
: Arrival (varış saati)
: Bill of lading (konşimento)
: Circa (tahminen)
: Cash against documents (vesaik mükabili)
: Coüt, assurance, fret, c.i.f. (malın bedeli, sigorta ve navlun)
: Taşıma, yük
: Taşıma, naliye
: Taşıyıcı
: Charges collect (masraflar alıcıya ait)
: Menşei şahadatnamesi
: Cost and freight (malın bedeli ve taşıma ücreti)
: Cost and insurance (malın bedeli ve sigortası)
: Masraf, harç, ücret
: Ücrete tabi ağırlık
: Mal bedeli olarak teslim
: Malın bedeli, sigorta ve navlun
: Cost, insurance, freight and commision (malın bedeli, sigorta, navlun ve giderleri dahil)
: Cost, insurance, freight, landed (malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları)
: Kendine mal gönderilen
: Gönderilen mal, mal gönderme, sevkiyat
: Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)
: Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
: Mal bedeli ve navlun
: Sınırda teslim
: Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
: Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
: Demoraj
: Departure (hareket saati)
: Gemide teslim
: Rıhtımda teslim
: Geminin tahmini varış zamanı
: İş yerinden teslim
: Free on board (gemide teslim)
: Mücbir sebep
: Free on truck (klamyonda teslim)
: Emti, mal
: Yükleme işlemleri
: Intenational commercial terms(uluslararası ticaret terimleri)
: Letter of credit (akreditif)
: Boşaltılmış yük
: Paid (ödendi)
: Teslimde ödemeli
: Sevkiyat
: Weight or measurement (navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)
: Belirtilen yerde teslim.
: Belirtilen yerde taşıyıcıya teslim
: Belirtilen limanda gemi yanında teslim
: Belirtilen limanda gemi güvertesinde teslim
: Varış limanında mal bedeli ve navlun ödenmiş
: Gümrük ödenmemiş transit mal
: Gümrük Dairesi
: Takas Dairesi
: Alacak dekontu
: Menşe Şahadetnamesi
: Kabul karşılığı vesaik
: Ödeme karşılığı vesaik
: Ücretsiz
: Tümüyle ödenmiş
: Serbest ticaret limanı
: Taşıma ücreti ödenmiş
: Konşimento karşılığı peşin ödeme
: Teslimden önce ödeme
: Peşin para
: İmalat belgesi
: Teyit / teyitli
: Sevkiyat anında peşin
: Geminin dönüşünde ödenecek
: Sipariş verildiğinde ödeme
: Borç dekontu
: Vade
: Olağanüstü kazanç vergisi
: Mümkün olan süratle
: Uygun ticari kalite
: Peşin avans navlun
: Demir yeri
: Her iki tarih dahil
: Gemi mülkiyetini devreden vesika
: Geminin tahmini varış tarihi
: Tahmini ayrılış tarihi
: Navlun ve Sürastarya
: Navlun
: Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi
: Yeminli yazılı ifade
: İstatistik pozisyonu / madde
: Görüldüğünde, ibrazında
: Satış hesabı / görüldükten sonra
: Dönüş postası geldiğinde / Emtia alındığında ödenecek
: Vesaik mukabili kabul
: Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik
: İtfa edilemez
: Rucu edilemez (gayrikabilirucu)
: Defterikebir
: İpotek mektubu
: Tasfiye, tasfiye edilmiş / likid
: Fazla masraf ekleme
: Talep halinde / Kredi limitini aşma